Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door ESKUTE. De termen "wij", "ons" en "onze" die zijn gekoppeld aan deze website verwijzen naar ESKUTE en het team van ESKUTE. ESKUTE staat deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze website, toe aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen hierin accepteert. Wanneer u op onze website een aankoop verricht of doorbladert, geeft u toestemming voor en accepteert u onze "Service" en gaat u hiermee akkoord gebonden te worden aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar wordt verwezen naar deze website. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website die wordt beheerd onder ESKUTE, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, providers, klanten, verkopers en media.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Als een van de gebruiksvoorwaarden niet met u overeenstemt, mag u geen toegang krijgen tot de website of onze diensten.

Alle nieuwe toevoegingen van functies en tools zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. De nieuwste gebruiksvoorwaarden kunnen op deze pagina worden bekeken en we behouden ons het recht voor om de volledige/delen van de servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. De enige verantwoordelijkheid wordt aan u gegeven om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Als aanvaarding op once policies en wijzigingen op deze website, raadpleging van toegang of service zal worden beschouwd als een aanvaarding van een van onze wijzigingen op deze website.

 

Artikel 1 - Online winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, bevestigt u dat u de wettelijke leeftijd of meerderjarig bent in uw land en staat en dat u minderjarige gezinsleden machtigt om deze Site te gebruiken. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, bevestigt u dat u meerderjarig bent, of de wettelijke leeftijd in uw land hebt bereikt om aankopen te verrichten. Verder machtigt u minderjarige gezinsleden om deze site te gebruiken.

Onze producten mogen niet worden gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Bovendien mag u op geen enkel moment wetten in uw land overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) door onze services te gebruiken

U mag geen computerwormen of virussen of andere schadelijke code verzenden.

Elke overtreding van deze bepalingen leidt tot beëindiging van de aangegane zakelijke relatie.

 

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om gebruikers op elk moment het recht te ontzeggen om onze service te gebruiken zonder opgaaf van redenen. U stemt ermee in dat uw informatie (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden over (a) meerdere netwerken en (b) van tijd tot tijd kan worden gewijzigd om de technische voorwaarden van elk netwerk of apparaat weer te geven. Creditcardgegevens blijven ten allen tijde versleuteld. U stemt ermee in de aangeboden diensten op geen enkel moment, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, kopiëren, verkopen of misbruik ervan te maken.

Verder stemt u ermee in om de contacten op de website waarmee u de dienst gebruikt op geen enkel moment openbaar te maken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes in deze Overeenkomst zijn alleen bedoeld voor het gemak van verwijzing en hebben op geen enkele manier een invloed op, de beperking van de algemene voorwaarden.

We behouden ons het recht voor om gebruikers te allen tijde het recht te ontzeggen om onze service te gebruiken zonder opgaaf van redenen. U stemt ermee in dat uw informatie (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden over (a) meerdere netwerken en (b) van tijd tot tijd kan worden gewijzigd om de technische voorwaarden van elk netwerk of apparaat weer te geven. Creditcardgegevens blijven te allen tijde versleuteld.

U stemt ermee in de aangeboden diensten op geen enkel moment, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, kopiëren, verkopen of misbruiken. Verder stemt u ermee in om de contacten op de website waarmee u de dienst gebruikt op geen enkel moment openbaar te maken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Deze gebruiksvoorwaarden is alleen bedoeld voor als referentie en heeft op geen enkele manier een invloed op de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Informatie nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op deze website. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt op geen enkel moment een bindende, exclusieve basis voor besluitvorming door gebruikers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van uitgebreide informatie uit alle beschikbare bronnen, zodat deze persoon over de meest accurate en actuele informatie beschikt. U draagt het volledige risico op basis van de informatie uitsluitend weergeven op deze website. Dus op deze website kunnen bepaalde onderdelen, of informatie over onze producten verouderd zijn, of reeds al vervangen zijn door andere, vergelijkbare onderdelen.

Historische informatie is inherent niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van onze website op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om alle informatie op onze website continu bij te werken. U stemt ermee in om onze website onafhankelijk te controleren op wijzigingen.

 

Artikel 4 - Service & prijswijzigingen

De prijzen van onze producten kunnen op elk moment zonder aankondiging worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om het product, merk, en alle diensten omtrent Eskute, en alle gerelateerde services stop te zetten zonder enige communicatie, echter blijft u de recht behouden om eskute@support.nl te mailen indien u problemen hebt.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, of een van uw geaffilieerde partijen voor enkele servicewijziging, prijswijziging, en het stopzetten van onze diensten.

 

Artikel 5 - Producten of diensten (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo dicht mogelijk bij het origineel komen. We kunnen echter niet garanderen dat uw computerscherm de afbeeldingen en kleuren nauwkeurig weergeeft.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om het aantal producten of diensten dat we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen naar eigen invulling op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze website is ongeldig wanneer dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de aangeboden producten, diensten, informatie of andere materialen aan uw verwachtingen zal voldoen en dat eventuele fouten noodzakelijkerwijs zullen worden gecorrigeerd.

 

Artikel 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountgegevens

We behouden ons het recht voor om elke, willekeurige bestelling te weigeren. We kunnen op elk moment, naar eigen goeddunken, de bestelde hoeveelheid per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of weigeren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die onder hetzelfde klantaccount, creditcard, factuur- en/of verzendadres zijn geplaatst. In het geval dat we een bestelling weigeren of wijzigen, zullen we proberen contact met u op te nemen via e-mail of op het factuuradres of telefoonnummer dat u hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken geplaatste bestellingen door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te weigeren.

U bent verplicht om nauwkeurige, actuele en volledige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor elke aankoop in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers, te allen tijde actueel te houden, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunt opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

 

Artikel 7 - Hulpmiddelen van derden

We kunnen u toegang geven tot tools, of externe digitale hulpmiddelen, op wat voor vorm dan ook van derden verstrekken, waar hierover hebben wij geen toezicht en controle over de functionaliteiten en veranderingen die door u zijn aangebracht. 

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige hulp. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

U gebruikt deze tools op eigen risico en verantwoordelijkheid en dient er daarom voor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van de relevante hulpmiddelen van derden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten of functies aanbieden via onze website (inclusief nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 8 - Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze diensten kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op onze website kunnen u omleiden naar websites van derden die niet aan ons verbonden zijn. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de juistheid van de daarin opgenomen inhoud en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke materialen en websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door de aankoop of het gebruik van dergelijke goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties met derden. Maak uzelf vertrouwd met de voorwaarden, het beleid en de praktijken van deze externe leveranciers voordat u transacties met hen aangaat. Alle klachten, claims, vragen of andere probleemstukken met betrekking tot producten van derden moeten altijd gericht worden aan de externe leverancier.

 

Artikel 9 - Opmerkingen, feedback en andere communicatie

Als u op ons verzoek bepaalde inzendingen (bijv. wedstrijdinzendingen) of willekeurig een verzoek aan ons indient, zoals creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk , "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, alle opmerkingen die u ons via welk medium dan ook indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn niet en zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) of om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom van deze partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw opmerkingen geen rechten van anderen schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen aanstootgevend of anderszins onwettig materiaal (inclusief beledigende of obscene inhoud) of computervirussen of andere malware zullen bevatten die de werking van onze en andere gekoppelde websites of diensten kunnen verstoren. Het gebruik van valse e-mailadressen is verboden, evenals de valsheid om zich voor te doen als iemand anders om uw identiteit en de oorsprong van uw opmerkingen aan ons of aan andere derden te verbergen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of anderen zijn geplaatst.

 

Artikel 10 - Persoonlijke informatie

Je inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

 

Artikel 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

Section 12 - Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het je verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, disparage, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van verboden gebruik.

 

Artikel 13 - Disclaimer; beperkte aansprakelijkheid

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat je gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan je.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op je eigen risico is. De service en alle producten en services die aan je worden geleverd via de service worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar' voor je gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Eskute, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van een van de services of producten die met de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte wordt gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

 

Artikel 14 - Schades

U stemt ermee in ESKUTE en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, agenten, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria , gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de documenten waarin ze zijn opgenomen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

Section 15 - Scheidbaarheidsclausule 

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, is deze bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

 

16 - Beëindiging

De verplichtingen en verplichtingen van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door je of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer je stopt met het gebruik van onze site.

Als je naar ons eigen oordeel faalt, of als je vermoedt dat je hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan je de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden geweigerd.

 

Artikel 17 - Volledige overeenkomst

Het nalaten van ons om enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of deze bepaling in.

Deze Servicevoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen je en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegenover de opstellende partij.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarin wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden.

 

Artikel 19 - Wijzigingen in gebruikersvoorwaarden

Op deze pagina kunt u te allen tijde de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert. 

 

Artikel 20 - Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via: support@eskute.nl.